Generalne Wykonastwo Obiektów Przemysłowych:

Wykonujemy wszelkiego rodzaju hale stalowe, specjalizujemy się w budowie obiektów przemysłu spożywczego w tym chłodni i mroźni oraz przechowalni w tym komór z kontrolowaną atmosferą.... więcej


Budownictwo Proekologiczne:

Jesteśmy członkiem konsorcjum inwestycyjnego Grupa Wielkoposka, które zajmuje się inwestycjami związanymi z ekologią czyli budowa farm wiatrowych oraz pojedynczych turbin wiatrowych, biogazowni, spalarni, montaż turbin wodnych na istniejących mostach,... więcej


Wytwórnia Konstrukcji Stalowych:

Posiadamy własną wytwórnię konstrukcji stalowych, która poza konstrukcjami budowlanymi wytwarza schody, drabiny, pomosty technologicze i konstrukcje wsporcze dla instalacji przemysłowych. Wykonujemy również elementy linii sortowniczych, tj. taśmociągi i bunkry zasypowe oraz kabiny inspekcyjne, itp.... więcej


Serwisowanie i Przeglądy Okresowe Obiektów Budowlanych:

W celu długoletniej niezawodności w eksploatacji obiektów budowlanych świadczymy również usługi dotyczące serwisowania i przeglądów okresowych.... więcej

Our projects

Promet-bin najlepsze obiekty stalowe

Promet-bin nowoczesne hale stalowe

We built for :

ARGIP, NICKEL, SKIBA, SMAKOSZ, BARTEK, WIERZEJKI, DANEX, KONSTAL, BUDIMEX, CITRONEX, JOSKIN, ŁAGROM, GPOiW AGREA, GPO ROYAL, FROST

About the company

   PROMET-BIN BORUCKI – we have operated on the construction market for more than 20 years. From the very beginning, we have been dealing with the construction of steel objects with a lightweight panel envelope and decorative elevations made of steel components. Highly specialist factory floors and storage facilities used mainly by food business operators are our specialty. We carry out the following projects: storages, cold stores, cold chambers, meat processing plants, high storage warehouses and sliding halls for the shipbuilding industry. We manufacture gas storage rooms and inert facilities.

    With our qualified and experienced team of experts, as well as a modern back office, we perform entrusted tasks in a professional and timely manner. We guarantee general contracting of investments such as construction of biogas plants or industrial buildings made of sandwich panels. While building cold rooms, we focus on quality and innovation - each cold store or cold chamber meets all the standards and safety requirements.

  We are proud of our large group of regular clients who come back to us with new investments, which makes us a reliable business partner.

   We invite you to become acquainted with our offer!